Kven er Skreppa?


Håndverkstradisjonen er sterk i Morgedal.  
Skimaking og lafting har lenge vore næring i bygda.   
Det var på tide å gjere næring av mattradisjonane og.
I 2001 starta tri jentur i Morgedal alt på eit sprøtt
konsept. Me starta opp me eit ynskje om å få fram
den gamle smaken av eit tradisjonelt flatbrød frå
Telemark.Sjølv med meir moderne teknikk er
stemninga i bakstestoga framleis magisk.
Gjennom mange generasjonar har folk late seg "fange inn" av lukta, varmen, lyden av kjevla som
rullar att og fram over leivane, og håpet om ei lita
smaksprøve.
Det skapar bilete og fører tankane bakover i tida.

Flatbød, økologisk flatbrød, kling, sveler, Morgedal, takkebakst, heimebaka, tradisjonar,baking, mattradisjonar, bruk av flatbrød, heimebaka flatbrød frå Morgedal, heimebaka flatbrød frå Skreppa, bygdeutviklingsprisen, mat frå Telemark, spesialitet, oppskrift,